Wat is de Agile techniek?
06 mei 2019 
in Agile
2 min. leestijd

Wat is de Agile techniek?

Wat is Agile? De Agile-methode is in 2001 ontworpen door een groep van zeventien software-specialisten. Hierin worden 40 technieken besproken om en bedrijf of organisatie “agile’ te maken. Dit Engelse woord betekent “behendig,” ‘lenig” of “wendbaar”. De oude bureaucratische en hiërarchische bedrijfsvoering is niet meer geschikt in deze tijd, waar de ontwikkelingen zich snel opvolgen en flexibiliteit en aanpassing een noodzaak zijn geworden. Een bedrijf van de 21ste eeuw kan zich niet veroorloven om traag te blijven in een wereld die continu verandert. Volgens de ontwerpers maakt Agile het mogelijk voor bedrijven om met continue verandering om te gaan en maatwerk te leveren. Agile draait het om en zet de klant centraal, en past daar het product op aan, in een continu verbeter- en veranderproces. Een agile team werkt met korte deeltrajecten, waarbij delen van het uiteindelijke product in zogenaamde “sprints” zijn onderverdeeld. Dit is gunstig in een steeds veranderende wereld waar steeds weer andere eisen worden gesteld aan producten en bedrijven. Dit betekent dat de klant voortdurend de wensen en eisen kan veranderen en sturen. Het bedrijf verzorgt dan de ultieme maatoplossing die daarvoor nodig is. Een agile bedrijf of team past zich voortdurend aan aan doelen, waarden, principes, processen, systemen, praktijken, datastructuren en stimulansen, waarbij de waarde voor de klant centraal staat. Het originele Agile Manifesto uit 2001 kent drie hoofdkenmerken, of “wetten,” die weer ten grondslag liggen aan een hele serie technieken, waarvan SCRUM er een van is. We zetten ze hier op een rijtje.

BehendigheidDe hoofdkenmerken van agile werken?

Agile werken kent drie verschillende hoofdkenmerken. Wij zetten ze op een rijtje:

De wet van het kleine, zelfstandige team

Al in het begin van de twintigste eeuw waren er advocaten van het werken met kleine teams om grote producten te leveren, alleen hun ideeën waren veel beperkter dan wat we nu Agile werken noemen. De Agile-formule pakte verschillende methodes samen en voegden er nog het een en ander aan toe. In plaats van ideeën van slechts enkele individuen werd het een wereldwijde beweging met een grote impact op het bedrijfsleven. Dit werd een gedetailleerde en ver uitgewerkte methode voor het maken van grote en complexe producten.

De wet van de klant

Dit principe houdt in dat de klant de baas is en alles wat het bedrijf of het team doet, van toegevoegde waarde moet zijn voor de klant. In een dergelijke organisatie is alles gericht op het betrekken van de klant. In alle fases betrekt de organisatie de klant bij het ontwikkelproces en het product “groeit” mee tijdens dit proces. Een agile organisatie levert dus perfect maatwerk en stemt voortdurend met de klant af wat er nodig is, ook als dat veranderlijk is en snel en flexibel moet gaan.

De wet van het netwerk

Agile werken stelt wel bepaalde eisen aan een organisatie. Je kunt met kleine teams gaan werken, maar als de overige organisatie vastzit in starre structuren presteert de organisatie weinig. Het hele bedrijf moet ingericht zijn om agile te werken, anders lukt het niet. Ook de communicatie moet intensief zijn en soepel verlopen en er moet een grote transparantie zijn, alleen dan is het zinvol om agile teams in te zetten. De onderneming werkt dus met korte, rechtstreekse en horizontale communicatielijnen. Er moet sterk de nadruk gelegd worden op de onderlinge verantwoordelijkheid en vertrouwt in teams. Hierdoor krijgen teams een gemeenschappelijk doel en kunnen ze in een gezamenlijk ritme kunnen bewegen.

Reactie plaatsen