Wat is de Scrum-techniek?
06 mei 2019 
in Agile
1 min. leestijd

Wat is de Scrum-techniek?

Scrum is onderdeel van de bekende Agile methode, we gaan ons in dit artikel volledig richten op de Scrum techniek. Scrum is namelijk maar één van de veertig technieken die de bedenkers van agile ontwikkeld hebben. Deze is echter wel de meest gebruikte en populaire techniek geworden in het hedendaagse bedrijfsleven.

De doelstellingen van Scrum zijn om in korte sprints snel werkende producten te leveren. Hierbij is er meteen resultaat te zien en zijn de wachttijden bij producten niet lang. Bovendien is de voortgang altijd duidelijk en inzichtelijk voor zowel het team als de klant.

Verder draait Scrum om samenwerking, korte lijnen, snelle communicatie, teamwork en een grote betrokkenheid van de teamleden. De drie pijlers van die samenwerking zijn inspectie, transparantie en aanpassing en de uitgangspunten voor teamleden zijn toewijding, focus, openheid, respect en vooral lef! Een lid van een agile team zal niet bang zijn om nieuwe zaken in te brengen, vragen te stellen of om op eigen initiatief met nieuwe oplossingen te komen, dat is juist de bedoeling!

Lef

 

Hoe werkt de Scrum techniek?

Een groot voordeel van een dergelijke werkwijze is dat er weinig vergaderd of geschreven hoeft te worden. In een Scrum-team wordt alleen ‘s ochtends een kwartier overlegd, de inhoudelijke zaken komen tijdens het werk aan bod. De Scrum Master leidt de vergadering en het bestaat uit een rondje, waarbij ieder teamlid drie vragen moet beantwoorden:

Wat heb je gedaan?
Wat ga je doen?
Ervaar je ergens problemen bij?

De Scrum Master stelt daarna deze vragen:

Wat hebben jullie gedaan?
Wat gaan jullie doen?
Hebben jullie ergens een probleem of een vertraging?
Wat zijn de hindernissen?
Welke afspraken hebben jullie gemaakt?

Wat voor soort management is belangrijk?

Deze nieuwe werkvorm vraagt natuurlijk ook om een ander soort management. Er is namelijk niet iemand die echt de baas is, zoals in traditionele bedrijven, het hele idee van Scrum draait om toegewijde samenwerking.Ook het management zal moeten meegaan in de snelle en veranderlijke eisen in het bedrijfsleven van nu. De taak van een Scrum-manager is allereerst om in samenspraak met het team een doel te bepalen. Verder moet in het nieuwe management een balans zijn tussen vasthouden en loslaten en moet de manager een passende cultuur ontwikkelen, dit alles met maar één doel, namelijk het optimaal functioneren en samenwerken van het team. De taken van een Scrum-management houden dus in dat er transparante feedback wordt gegeven, focus wordt aangebracht, de zelfstandigheid van het team wordt gewaarborgd, de visie en ideeën van teamleden worden aangemoedigd en de teamleden in hun eigen kracht en expertise worden gezet.

Reactie plaatsen