Welke communicatiestijlen zijn er?
06 mei 2019 
2 min. leestijd

Welke communicatiestijlen zijn er?

Iedereen heeft een eigen, unieke stijl van communiceren, het is dus belangrijk om de communicatiestijlen op elkaar af te stemmen. We kunnen een indeling maken van stijlen, die vaak zijn gekoppeld aan specifieke vormen van temperament en persoonlijkheidsfactoren. De communicatiestijlen zijn afgeleid van het zogenaamde DISC-model. De afkorting DISC stond oorspronkelijk voor Dominance, Influence, Steadiness en Conscientiousness. In het Nederlands wordt het construct ook wel benoemd als dominant of directief, invloedrijk of interactief, stabiel en consciëntieus of compliant. Deze theorie is de grondslag van al onze communicatiestijlen gebaseerd op modellen.

Vergadering

Verschillende communicatiestijlen

We kennen 4 verschillende stijlen van communicatie. Hieronder staan ze op een rijtje?

De directieve stijl

Mensen met een directieve stijl zijn dominant en formeel en je herkent ze aan formeel taalgebruik, een monotone spraak, snel to the point willen komen, hechten aan het nakomen van afspraken, een gebrek aan geduld en de neiging om anderen te onderbreken. Bij deze mensen moet alles meteen en snel en ze hebben een hekel aan (tijd)verspilling. Het zijn harde werkers en ze gaan voor resultaat, waarbij ze het gevoel hebben dat er van alles “moet.” Ze houden van structuur en zijn zeer punctueel. Ze nemen al snel de leiding door opdrachten te geven en te controleren.

De popcorn stijl

Iemand met deze stijl is het dominante informele type. Deze mensen onderscheiden zich als vriendschappelijk, hartelijk, creatief, gul, energiek, luidruchtig en professioneel. Ze leven op ideeën en ze praten vaak in gevoelens. Omdat ze dominant zijn, vallen ze je snel in de rede en ze springen vaak van de hak op de tak. Ook komen ze in protest als ze iets ‘moeten” en van instructies houden ze absoluut niet, want ze hechten aan hun eigen ideeën. Omdat ze perfectionistisch zijn en geen fouten willen maken, houden ze niet van openlijke kritiek of een wijzende vinger. Ze zijn dol op complimenten en ze staan graag in het middelpunt met veel publiek om zich heen.

De vriendelijke stijl

Mensen met deze stijl zijn informeel en passief. Je kunt ze herkennen aan hun zachte stem, een wat aarzelende presentatie, een ingehouden manier van doen, hun speelse insteek, de zangerige manier waarop ze spreken, de nadruk die ze leggen op gevoelens en de relatie. Ze kunnen wat timide zijn en staan niet graag in het middelpunt van de aandacht, maar opereren liever achter de schermen. Ze kunnen meestal bijzonder goed luisteren en doen dat vanuit een oprechte interesse in de ander. Leiding geven doen ze niet graag, ze zijn liever volgzaam en uitvoerend. Hun zwakke plek is dat ze het heel erg vinden om een fout te maken.

De analytische stijl

Dit type is formeel en passief en is rustig van aard. Een analyticus is een verstandsmens en is sterk gericht op details en structuren, waarbij ze zeer stipt zijn. Ze stellen vaak opvallend veel vragen. Typerend aan deze mensen is dat ze altijd zeggen dat het goed met ze gaat en geen persoonlijke gevoelens delen. Ze houden niet van veranderingen en willen ook liever niet in het zonnetje gezet worden of applaus en complimenten krijgen. Ze staan wel open voor kritiek, maar alleen in een één op één gesprek waarbij argumenten worden gegeven.

Je kunt het model gebruiken in een functionerings-, verkoop – of sollicitatiegesprek, bij het geven van opdrachten, bij het oplossen van conflicten, bij het inschatten van de competenties van een medewerker, bij veranderprocessen, noem maar op. Ook in sociale beroepen en in het onderwijs kan het DISC-model de communicatie helpen verbeteren. Ten slotte kun je het model gebruiken in je privéleven, zoals bij het communiceren met je partner, het omgaan met vrienden, familie of buren, en het hanteerbaar maken van conflicten of misverstanden.

Op zoek naar verwante artikelen?

Communicatie

Delegeren

Reactie plaatsen