Communicatie

Communicatie is simpelweg het uitwisselen van informatie van de zender naar de ontvanger en terug. De zender probeert hierbij een boodschap over te brengen naar de ontvanger. Wanneer dit niet juist gebeurt, wordt dit ruis genoemd.Communicatie staat niet op zichzelf, maar wordt gevormd door de interpersoonlijke relatie, het zelfbeeld van de personen die eraan deelnemen, de invloed ervan in de maatschappij en de culturele context. Communicatiegedrag heeft ook verschillende vormen, zoals schrijven, spreken, luisteren, bekijken en het creëren van beelden, maar ook bijvoorbeeld lichaamstaal. Concepten van communicatie zijn er ook in overvloed, zoals informatieoverdracht, betekenis geven, een uitdrukking van een wereldbeeld, artistieke uitingen, moderne en traditionele communicatie, de heersende cultuur, de culturele waarden, globalisatie, internationaal, en cross-cultureel. In onze huidige maatschappij zou je daar nog cyber-communicatie en massacommunicatie aan toe kunnen voegen. De kern van iedere communicatie blijft echter een interactie waarbij inhoud en betekenis gevormd worden, ook wel de boodschap genoemd.Onder het klassieke model wordt meestal verstaan de communicatietheorie van Shannon en Weaver. Zij zijn twee wiskundigen die in 1949 een boek schreven met de titel “The Communication Cycle Model”. Shannon en Weavers model gaat uit van wat in het Nederlands ZBMO wordt genoemd, een afkorting van Zender, Boodschap, Medium en Ontvanger. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de zender en de ontvanger afwisselend pakketjes informatie overdragen via een kanaal of medium. Hierbij wordt de informatie door de verzender gecodeerd, bijvoorbeeld in taal. Vervolgens wordt de informatie door de ontvanger gedecodeerd, waarbij er informatie-overdracht plaatsvindt.Hier kan ruis optreden, volgens Shannon en Weaver onder te verdelen in intentioneel, intern en extern. Bij intentionele ruis is er sprake van een onwil van de zender of de ontvanger om te communiceren. Interne ruis ontstaat omdat de boodschap niet goed gecodeerd wordt of de ontvanger de boodschap niet kan decoderen. Externe ruis is simpelweg een omgevingsfactor die de communicatie verhindert, zoals geluid of een afleiding.
Berichten over Communicatie:
Wat is de Scrum-techniek?
0
Wat is de Scrum-techniek?
Wat is de Scrum-techniek?
Wat is de Agile techniek?
0
Wat is de Agile techniek?
Wat is de Agile techniek?
Welke communicatiestijlen zijn er?
0
Welke communicatiestijlen zijn er?
Welke communicatiestijlen zijn er?
Delegeren, wat is het en hoe pas je het toe?
0
Delegeren, wat is het en hoe pas je het toe?
Delegeren, wat is het en hoe pas je het toe?
Wat is NLP?
0
Wat is NLP?
Wat is NLP?
Welke communicatiemodellen zijn er?
0
Welke communicatiemodellen zijn er?
Welke communicatiemodellen zijn er?
Welke gesprekstechnieken zijn er?
0
Welke gesprekstechnieken zijn er?
Welke gesprekstechnieken zijn er?