Wat is NLP?
06 mei 2019 
1 min. leestijd

Wat is NLP?

Er zijn evenveel definities van Neuro Linguïstisch Programmeren, als dat er NLP-practitioners en onderzoekers zijn. Hierdoor is een definitie geven moeilijk. De afkorting komt uit Amerika en staat voor Neurolinguistic Programming. Het woord “neuro” verwijst hierbij naar de hersenen en het zenuwstelsel. Het woord “linguistic” naar het talige aspect en communicatie. En het woord “programming” slaat op gedragsverandering met een bepaald omschreven doel en middels bepaalde technieken. Een korte definitie is die van Hollander & Meijer, twee Nederlandse wetenschappers die zich bezighouden met NLP: “NLP is een model voor doelgerichte verandering waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan door te communiceren.”

Wat is NLP?

Deze krachtige methode wordt momenteel vooral gebruikt door influencers, in de sales, bij onderhandelingen, in managementtrainingen, de topsport, het onderwijs, coaching, teambuilding en spreken in het openbaar. Het is dé manier om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. De kerngedachte van NLP is dat vaardigheden van succesvolle mensen aan iedereen overdraagbaar zijn via het (onbewust) aanleren van gedrag. Dit kan leiden tot succes, rijkdom en geluk.

NLP gaat uit van drie basiselementen en kent verschillende technieken. Het eerste basiselement is het onderzoeken van de structuur van de subjectieve beleving, zoals die zich verbaal en non-verbaal uit. Deze wordt bepaald door de zintuigen namelijk, het gezichtsvermogen, het gehoor, het ruiken, de tastzin en de smaak. Deze zintuigen en hun onderlinge relaties zijn op te vatten als een vorm van taal, die leidt tot een bepaalde perceptie van de werkelijkheid, ook wel “representaties” genoemd.

Vervolgens leiden die tot een bepaalde vorm van al dan niet succesvol gedrag. Vervolgens is het tweede element dat deze representaties en het gedrag deels bewust en deels onbewust zijn.

Als laatste is het derde element afkomstig uit de leertheorie. Bij NLP houdt dit in dat je jezelf kunt veranderen door het gedrag te “modelleren” aan de hand van een voorbeeld, ook wel een “expert” genoemd. Dit imitatie proces zou zich non-verbaal afspelen en daadwerkelijke verandering kunnen bewerkstelligen.

Reactie plaatsen