Doelen stellen

Doelen stellen

Doelen stellen is voor de een lastiger dan de ander. Sterker nog, sommige mensen moeten doelen stellen voor zichzelf anders hebben ze niets om naar toe te werken. Aan de andere kant heb je ook mensen die het heel lastig vinden om een doel te stellen. Want wat wil je nou echt? En hoe stel je een realistisch doel? Daar zijn meerdere manieren voor. Het belangrijkste hierin is dat je wel eerlijk bent naar jezelf. Daarnaast zijn er vijf sleutels te benoemen tot succes. Allereerst is het belangrijk om je uitkomst te kennen. Daarnaast dien je natuurlijk actie te ondernemen. Vervolgens moet je zintuigelijke scherpzinnig zijn. En helpt het als je flexibel bent in je gedrag. Tot slot raden we aan om te werk te gaan vanuit een gedegen fysiologie en psychologie. Het stellen van doelen is een ding, maar er naar toe werken blijkt vaak lastiger. Is dit herkenbaar?

Ecologie en SMART

Bij het doelen stellen komt de leer van ecologie vaak naar boven. Ook wel bekend als de leer van consequenties. Bij de toekomstige doelen die gesteld worden is het belangrijk om allereerst de ecologie te controleren. Stel daarvoor kritische vragen die achterhalen of jouw veranderingen geen nieuwe of andere problemen oproepen. Aan wat voor een soort vragen kan je dan bijvoorbeeld denken? De vraag ' Wat gebeurt er als je het bereikt?' is een zeer sterke. De focus ligt dan meteen op de ecologie, de consequenties. Ter aanvulling daarop is het belangrijk om je doelen SMART te maken. Ofwel, Specifiek, meetbaar, alsof nu, realistisch en tijdsgebonden. Dit helpt je om je doelen op een manier te stellen waardoor ze voor jou ook echt haalbaar zijn. Want naarmate het doel specifieker is geformuleerd, wordt het des te makkelijker om er invulling aan te geven. Waar een vage doelstelling vaak niets meer is dan een wens van het verlangen.