Downchunken

Downchunken

Downchunken is een term die wellicht nog wat onbekend is, maar toch zeer relevant. Grote kans dat ook u, de lezer, dagelijks bezig bent met Downchunken. Dit is namelijk de techniek om te veranderen van abstractie niveau. Met andere woorden, het doel is om van een zeer abstract niveau te veranderen naar een veel concreter niveau. De tegenpool hiervan, ofwel het bewegen van concreet naar abstract, noemen we upchuncken. Het horizontaal bewegen op het zelfde abstractieniveau noemen we overigens lateralchuncken. In tegenstelling tot upchuncken, ga je bij Downchunken op zoek naar de details. Je wijkt dus af van een zeer abstracte methode en gaat op zoek naar de echte verschillen. Hierbij worden vervolgens verschillende vragen gesteld om te vinden wat er gezocht wordt. Hierbij kan er worden gedacht aan 'noem enkele voorbeelden?' of 'wat bedoel je hier specifiek mee?'. Door antwoorden te vergaren op deze vragen krijg je een concreter beeld.

Wat betekent dit in communicatie?


De term Downchunken zien we voornamelijk terug binnen communicatie. Het is eigenlijk een techniek om van abstractieniveau te veranderen gedurende een communicatieproces (gesprek). Hierbij ligt de nadruk eigenlijk op het organiseren en reorganiseren van concepten. Met een concept wordt in deze context een 'betekenis dragende eenheid in denken' bedoeld. Ter illustratie. Bij downchuncken heb je het constant over voorbeelden. Wanneer je dus 'auto' noemt, gelden meteen BMW, Audi of Opel. Dit zijn allemaal verschillende downchuncks. Dit gebeurt vooral wanneer mensen veel in algemeenheden praten, zoals auto's. In plaats van concreet zijn, zoals ' een BMW'. Dit verklaart ook waarom er bij downchuncken al snel wordt gevraagd naar concretere voorbeelden. Enkele vragen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld 'Heb je voorbeelden?' of 'Specificeer dit eens alstublieft'. Bij Upchunken gaat men dan weer teveel in op de details en wordt de grote lijn onvoldoende gevolgd. BIj Upchuncking wordt dan ook meer gezocht naar een match. Zo is een kast een meubel en een auto een transportmiddel.