Backtrack frame

Backtrack frame

Backtrack frame, bent u bekend met deze term? We noemen dit ook wel backtracking en in essentie is dit eigenlijk het herhalen of samenvatten van iemands bewoording. Iets dat in het dagelijks leven veel gebeurt. Wanneer je dit doet, wordt er vaak gebruik gemaakt van de sleutelwoorden van de ander en ook de bijbehorende tonaliteit. Het doel van backtracking is het opbouwen van goed rapport met je gesprekspartner. Ofwel, het maken van echt goed contact. Iets dat tegenwoordig wellicht steeds minder gebeurt. Om goed gebruik te maken van het Backtrack frame zijn je zintuigen van groot belang. Dit omdat er goed moet worden geluisterd naar je gesprekspartner om bepaalde sleutelwoorden te herkennen. Hierbij moet er ook gelet worden op hoe deze woorden worden gezegd. Dit zegt namelijk vaak veel over de onderliggende emoties of gedachten. Geef vervolgens een beknopte samenvatting waarbij de sleutelwoorden en de tonaliteit duidelijk naar voren komen.

Zelf niets invullen

Waar het Backtrack frame absoluut kan helpen met het opbouwen van rapport met je gesprekspartner, zijn er ook nadelen. Op het moment dat er niet goed wordt opgelet bestaat er een kans dat er essentiële zaken gemist worden. Bepaalde sleutelwoorden worden niet opgevangen en ook de tonaliteit wordt niet duidelijk geïnterpreteerd. Het gevolg is dan, dat wanneer er rapport wordt opgebouwd, er zelf moeten worden ingevuld. En in plaats van dat er dan sprake is van goed contact, speelt er zich iets anders af. Er worden nu woorden in de mond gelegd van de ander. Deze persoon denkt daarnaast ook dat u niet heeft opgelet. Afhankelijk van de persoon kan hij of zij hier bepaalde conclusies aan binden. Gebruik daarom altijd exact dezelfde woorden als uw gesprekspartner en vul zelf niets in. Het doel van backtracking is dat de andere persoon zich begrepen en gehoord voelt. Herkent u dit uit uw eigen communicatie?