Rapport

Rapport | Wat is het?

Rapport kent vele omschrijving. Een zeer veel voorkomende manier van het beschrijven is een soort van magisch gevoel dat twee personen ervaring tussen elkaar. Wat rapport eigenlijk is, is een rechtstreekse toegang tot het onderbewuste van de ander. In tegenstelling tot de meeste zaken hier, wordt het niet gezien als een techniek. Het is zelfs geen methode. Het heeft namelijk veel meer met houding te maken. Deze houding ziet er als volgt uit. Allereerst heb je veel aandacht voor de ander zoals hij of zij is. Daarnaast heb je respect voor het model van de wereld van de ander. Tot slot stem je constant af op de ander voordat je zelf gaat leiden. Op die manier is het dus mogelijk om rapport te bereiken. Een toestand die voornamelijk wordt gekenmerkt door onder andere respect en wederzijdse ontvankelijkheid. Het grote voordeel van zo'n soort situatie is dat suggesties, ongeacht de inhoud, onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.

De basis van communicatie


Als je puur kijkt naar de essentie van communicatie is die als volgt. Een verzender verstuurt een boodschap door een kanaal. Deze wordt door de ontvanger verwerkt en een interne representatie volgt. Op basis hiervan komt er een reactie die wordt teruggezonden naar de originele verzender. Dit proces staat ook wel bekend als de cirkel van communicatie. Het herhaalt zich constant. Wanneer er een situatie van rapport ontstaat in deze communicatiecirkel zal ook de communicatie beter verlopen. De beide partijen hebben immers steeds meer respect voor elkaar. Omdat de ontvanger open staat voor de boodschappen van de verzender worden suggesties, opvattingen en idee├źn eerder worden geaccepteerd. Een fout die vaak wordt gemaakt wanneer mensen het hebben over rapport is dat je het altijd eens moet zijn. Dit is helemaal niet het geval. Je kan het oneens zijn met elkaar, maar nog steeds respect hebben voor de mening en het gedrag van anderen.