4-staps leerproces

4-staps leerproces

4-staps leerproces is een proces dat we bijna dagelijks gebruiken. Alhoewel, hoe ouder je wordt des te minder snel je het zult gebruiken. Kinderen gebruiken het het meest. Dit model heeft namelijk alles te maken met het leren van nieuwe vaardigheden. En het is nou eenmaal zo dat we op latere leeftijd minder snel nieuwe vaardigheden oppakken. Dit is niet erg, maar het is wel belangrijk om te weten hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Over het algemeen zijn bij het aanleren van deze nieuwe vaardigheden vier standaard stappen te onderscheiden. Dit is wat we dus bedoelen met het 4-staps leerproces. Deze vier stappen zijn allen bedoeld om een bepaalde structuur te geven aan de manier waarop we leren. Deze stappen hebben we vanaf jonge leeftijd overgenomen en gebruiken we vandaag de dag nog steeds. Het is onze manier waarop we weten dat wij nieuwe vaardigheden kunnen leren.

De vier fases


Het 4-staps leerproces bestaat uit de volgende vier fases. De eerste fase is het onbewust onbekwaam, gevolgd door het bewust onbekwaam. De laatste twee fases zijn het bewust bekwaam en het onbewust bekwaam. Tijdens de eerste fase, onbewust onbekwaam, ben je je nog niet bewust dat je iets niet kunt. Je bent dus nog niet op de hoogte van dat je iets niet weet. Vergelijk het met lopen. Je wist vroeger nog niet dat je iets moest doen om te gaan lopen. Ofwel, onbewust onbekwaam. Tijdens de tweede fase wordt je je bewust van het feit dat je iets niet kunt. In deze fase ontdek je je grenzen en ontdek je dat je nog veel hebt om te leren. In de derde fase ga je bewust oefenen. Je aandacht ligt bewust op hetgeen je wilt leren en het kost je veel tijd en energie. Na een tijdje wordt het eigenlijk heel gewoon dat je het kan. En tijdens de vierde fase doe je het gewoon, zonder na te denken.