Contrast analyse en mapping across

Contrast analyse en mapping across

Contrast analyse en mapping across zijn twee technieken die zeer nauw op elkaar aansluiten. Ze worden dan ook vaak gebruikt als verrijking van elkaar. Te beginnen met wat een contrast analyse eigenlijk is. Bij deze techniek vraag je de submodaliteiten van twee verschillende interne representaties uit. Vervolgens ga je het contrast bepalen tussen de twee. Ofwel, de verschillen tussen de beide submodaliteiten. Het resultaat dat je nu hebt, dus de afwijkende submodaliteiten, zijn mogelijke drivers. En deze drivers die komen dan weer terug bij de tweede techniek. Zoals we die al eerder hebben benoemd, mapping across. Dit is de techniek waarbij je de submodaliteiten gaat proberen te veranderen. Met als doel om de betekenis aan te passen. Hoe dit gebeurt? Door de submodaliteiten over te zetten van de ene naar de andere interne representatie. En dit is het proces waar we de daadwerkelijke driver ontdekken. Zo zie je hoe Contrast analyse en mapping across elkaar nodig hebben.

Hoe het werkt


In dit deel leggen we voor de beide technieken in het kort uit hoe het werkt. Te beginnen met contrast analyse. Begin met het denken aan een positieve herinnering. Bepaal hiervan de submodaliteiten en noteer deze op de checklist. Bedenk nu een negatieve herinnering waar je graag de betekenis van zou willen veranderen. Bepaal ook hier, net zoals in de eerste stap, de submodaliteiten en noteer deze. Bepaal nu de contrasterende submodaliteiten. Je hebt nu de mogelijke drivers bepaald. Denk nu voor de laatste maal aan de positieve herinnering. Nu volgen de drie stappen van een mapping across oefening. Pak de contrasterende submodaliteiten uit de vorige oefening. Zet nu de submodaliteit van de positieve herinnering over op de submodaliteit van de negatieve herinnering. Elke keer als je een submodaliteit overzet, controleer dan of de betekenis van de negatieve verandert op een positieve manier. Zo niet, zet deze dan weer terug. Verandert het wel significant? Dan heb je de driver gevonden. Dat zijn twee manieren waarop je Contrast analyse en mapping across kunt gebruiken.