Genogram

Genogram | Familieopstelling

Genogram is feitelijk de oorsprong van systemisch werken. Het is een therapeutische tool uit de VS. Het is een visuele weergave van de familiebanden van de cliënt dat samengesteld wordt uit een serie standaardmethoden. Het maken van genogrammen is een goed, niet-bedreigend hulpmiddel om cultuur, etniciteit in het hulpverleningsproces te betrekken. De oorsprong van deze methodiek vinden we terug bij Bert Hellinger en Virgina Satir. In eerste instantie werd deze methode, het systemisch werken, ook gebruikt voor het werken met families. Ofwel, de familieopstellingen. Bert Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en besloot om deze methode door te ontwikkelen. Dit met als doel om oorzaken inzichtelijk te maken. Een genogram combineert de gebruikelijke levensloop met allerlei belangrijke gebeurtenissen uit het leven van een cliënt en zijn systeem. Het geeft meerdere generaties schematisch weer met coalities en andere relatiestructuren. Een methode die vandaag de dag nog veel wordt gebruikt.

Levensgeschiedenis leren kennen


Een genogram is dus voor zowel de (eventuele) behandelaar als voor het onderwerp en eventueel familielid een leerzame ervaring. Het is een zeer handig opstapje om op die manier de levensgeschiedenis van het onderwerp beter te leren kennen. Dit kan natuurlijk weer helpen met eventuele verdere behandeling. Daarnaast geeft het ook ruimte voor de persoon om zijn of haar verhaal te vertellen. Om dan vervolgens echt te laten zien dat er is geluisterd kan er daarna een genogram worden gemaakt. Een duidelijke stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Deze gaan vaak drie of vier generaties terug. In het geval er sprake is van geheugenverlies kan deze methode ook helpen om dit te behandelen. Vaak wordt hier dan ook de hulp van een familielid voor ingeschakeld. Het maken hiervan kost gemiddeld een half tot een heel uur. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het leven van de persoon. Hoe mee 'bewogen' dit leven, des te complexer het kan worden.