George Miller

George Miller

George Miller werd geboren in West-Virginia op 3 februari 1920. Wellicht zegt de naam u iets, en dat zou heel erg goed kunnen. Heeft u wel eens gehoord van het artikel "The magical number seven, plus or minus two"? Dit artikel schreef George Miller in 1956 en werd meteen zijn meest bekende publicatie. In het artikel gaat Miller in op dat ene element dat veel mensen gelijk aan elkaar maakt. Namelijk het korte termijn geheugen. Zo bewees Miller in het artikel dat ons korte termijn geheugen kortstondig zeven elementen vasthoudt. Dit is het gemiddelde. Natuurlijk zijn er ook uitschieters. Sommige mensen met een zeer goed korte termijn geheugen houden misschien wel 8 of 9 elementen vast. Mensen die moeite hebben met hun korte termijn geheugen zitten weer aan de andere kant. Zij houden gemiddeld slechts 5 of 6 vast. Maar zeker in het jaar 1956 was dit natuurlijk een zeer boeiende openbaring.

Het getal zeven bleek speciaal


George A Miller was een Amerikaanse psycholoog die een van de grondleggers was van de cognitieve psychologie. Maar eigenlijk een stuk algemener was hij de grondlegger van de cognitieve wetenschap. Daarnaast heeft hij ook bijgedragen aan de geboorte van de psycholinguïstiek. Hij deed ook veel onderzoek naar het korte termijn geheugen. Hierbij merkte hij op dat het getal zeven een speciale rol speelt binnen ons korte termijn geheugen. Hij kwam tot deze conclusie op basis van diverse verschillende experimentele bevindingen. Hierbij werd meermaals een limiet van zeven voor het menselijk korte termijn geheugen getoond. Op basis hiervan schreef hij zijn wereldberoemde artikel. Zelfs vandaag de dag wordt dit artikel nog vaak geciteerd door psychologen. George Miller won ook meerdere prijzen, waaronder de National Medal of Science. Een onderzoek uit 2002, genaamd A Review of General Psychology, rangschikte Miller zelfs als de twintigste meest geciteerde psycholoog. En ondanks dat we bijna 20 jaar verder zijn wordt zijn werk nog vaak aangehaald.