Isabel Briggs Myers

Isabel Briggs Meyers

Isabel Briggs Meyers was een Amerikaanse auteur en psychologische theoreticus. Samen met haar moeder, Katharine Briggs, ontwikkelde zij de persoonlijkheidstypetest Myers-Briggs Type Indicator. Ofwel, MBTI. Isabel Briggs Meyers werd geboren op 18 oktober 1897 en stierf op 5 mei 1980. Mogelijk zegt de naam Myers u wel wat. Dit kan goed kloppen want de MBTI test is tot op vandaag de dag de meest gebruikte zelfbeoordelingstool. Veel mensen hebben wel eens gebruik gemaakt van deze tool om meer over hun zelf te weten te komen. Daarnaast wordt de MBTI binnen NLP aangeduid als basis van metaprogramma. Dat is het programma dat ons gedrag stuurt op basis van externe factoren. Daarnaast zou het ook de manier(en) waarop we in de wereld functioneren beïnvloeden. Het MBTI beschrijft de voorkeuren van iemand op vier verschillende dimensies. De combinatie van deze vier dimensies resulteert vervolgens in een van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes. Een indicatie van voornamelijk gedragsvoorkeur.

De Myers-Briggs Type Indicator


Isabel Myers is geboren is de Verenigde Staten en groeide op in Washington, D.C. Ze is de dochter van Katherine Briggs, die als eerste geïnteresseerd raakte in persoonlijkheidstypes. En de appel viel niet ver van de boom. Haar vader werkte tenslotte ook nog in hetzelfde veld. Hij was een onderzoek fysicus. Voordat Isabel Briggs Meyers ging studeren kreeg ze thuis les van haar moeder. Gedurende haar jeugd liet haar moeder haar vooral heel vrij. En mocht ze lezen en schrijven over alles wat haar interesseerde. De interesse voor het onderzoeken van persoonlijkheden had alles te maken met Clarence Chief. De echtgenoot van Isabel. Zijn persoonlijkheid verschilde zo van de rest van de familie, dat haar interesse voor verschillende karatertypes was geboren. Samen met haar moeder werkte ze aan, wat nu bekend staat als het MBTI. Hierbij raakten ze ook gefascineerd door het werk van Carl Jung in zijn boek 'Psychological Types'.