John Grinder

John Grinder

John Grinder werd geboren op 10 januari 1940 te Michigan, Detroit. Hij was actief binnen meerdere disciplines maar staat voornamelijk bekend als NPL trainer, linguïst en onderzoeker. Zo werkte John Grinder onder andere samen met Richard Bandler. Samen ontwikkelde zij de methodiek Neuro Linguïstisch Programmeren. Ofwel, NLP. In het begin van de jaren '60 begon Grinder met zijn studie anglistiek. Deze volgde hij aan de Universiteit van Californië, de UCSC. Hier begon hij ook zijn werk met transformationele grammatica. Iets waar hij later in zijn academische carrière nog meer aan zou werken. Binnen Noam Chomsky's transformationele grammatica koos Grinder als specialisme zinsopbouw. Het was dan ook aan het eind van de jaren zeventig dat Grinder werd benoemd tot assistent-professor in de linguïstiek. Hij was na zijn studie kortstondig vertrokken naar New York om te werken in het laboratorium van George A. Miller. Maar al snel keerde Grinder terug naar UCSC.

Grinder en Bandler


Het was in 1972 dat Grinder in contact kwam met Richard Bandler. Op dat moment was Bandler nog een student psychologie die leiding gaf aan een studiegroep Gestalttherapie. Hij vroeg Grinder om deel te nemen als supervisor. En dat was het eerste moment dat die twee samenwerkten. Bandler had veel tijd gestoken in het uitschrijven van de opnames van Fritz Perls. Een van de voornaamste grondleggers van de Gestalltherapie. Bandler had eigenlijk en passant van en over deze theorie geleerd. Dit was het startpunt van de samenwerking tussen Grinder en Bandler. Samen onderzochten ze in eerste instantie vooral de non-verbale communicatie. Al snel volgde, na Fritz Perls, Virginia Star de bekende gezinstherapeut. En ook de hypnosewetenschapper in de psychologie Milton H. Erickson werd onderzocht. Op basis van deze drie therapeuten modelleerden John Grinder en Richard Bandler de verschillende cognitieve gedragspatronen. In 1975 en 1976 werden de bevindingen hiervan gepubliceerd in The Structure of Magic Volumes 1 & II.