Metamodel

Metamodel | Wat is het?

Metamodel is een model dat bestaat uit een verzameling van taalpatronen. Deze patronen zijn bedoeld om specifieke informatie te vergaren. Dit gaat dan dus ook aan de hand van vragen die speciaal met dit doel worden gesteld. Tevens helpt het metamodel ook met het helpen van een ander om zijn wereldmodel met concrete ervaringen te verbinden. Om het in andere woorden te zetten, het metamodel helpt een verbinding te leggen tussen taal en ervaring. Een zeer nuttig model dus. Het stelt je dus als het ware in staat om juist die woorden te kiezen die een betekenis. Deze betekenis kan teruggevonden worden op 'de kaart'. En met kaart wordt in deze context gerefereerd aan de uitspraak van Alfred Korzybski. Hij zei ' de kaart is niet het gebied'. Het model is op vele manieren afgeleid van het werk van Viriginia Satir. Het geeft ons een manier om weglatingen, vervormingen en generalisaties in taal te ontdekken.

Communicatie aan de oppervlakte


Het doel van het Metamodel is om de oppervlaktestructuur weer weten te verbinden met de dieptestructuur. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om eerst onderzoek te doen. Dit onderzoek heeft alles te maken met hoe ons model van de wereld wordt vertaald in woorden. Hierbij noemen we onze onbewuste gedachtepatronen de dieptestructuur. Dit zijn de gedachten waar we ons dus niet of nauwelijks van bewust zijn. Alles dat hardop wordt uitgesproken noemen we de oppervlaktestructuur. Om de stap te maken van dieptestructuur naar de oppervlakte structuur kunnen we drie dingen doen. Dit zijn vervormen, generaliseren en weglaten. Het Metamodel bestaat dan ook uit een reeks van vragen die als doel hebben om die drie zaken te ontdekken. Zodoende is het mogelijk om de ontbrekende informatie aan te vullen. Op die manier kan er dan een nieuwe vorm worden gegeven aan de structuur van wat wordt gezegd. En om specifieke informatie te achterhalen welke de boodschap meer betekenis kan geven.