Naom Chomsky

Noam Chomsky

Noam Chomsky werd geboren op 7 december 1928 in Philadelphia, Pennsylvania. Avram Noam Chomsky, zo zijn volledig naam luidt, is iemand die zijn impact heeft nagelaten binnen vele disciplines. Zo staat hij bekend als Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en hoogleraar taalkunde aan het MIT. Ofwel, het Massachusetts Institute of Technology. Een zeer gerenommeerde universiteit in Amerika. Men noemt Noam Chomsky een van de meest invloedrijke taalwetenschappers van de twintigste eeuw. Dit heeft alles te maken met het feit dat hij de grondlegger is van de generatieve taalkunde. Hij bracht daarmee ook de hypothese van de universele grammatica. Ofwel het aangeboren taalvermogen dat alle mensen delen en dat de overeenkomsten tussen menselijke taal verklaart. Ondanks dat Chomsky's werk veel heeft betekent voor de taalkunde hadden zijn inzichten ook gevolgen. Zo betekende het onder andere de doodklap voor de behavioristische taalkunde. Dit omdat Chomsky's taalkunde rationalistisch was in tegenstelling tot het empiristische.

Naom Chomsky en de NLP


Het is een kleine stap van Chomsky's werk voor taalkunde naar de ontwikkeling van NLP. Bandler en Grinder hebben zijn werk veel gebruikt. Zo introduceerde Noam Chomsky op het gebied van taal de termen dieptestructuur en oppervlaktestructuur. Volgens Chomsky zijn concepten, idee├źn en gedachtes dieptestructuren die niet direct gerelateerd zijn aan taal. Echter kunnen deze wel worden uitgedrukt aan de hand van taal, ofwel de oppervlaktestructuur. Het waren Bandler en Grinder die vervolgens verdere conclusies trokken. Zo stellen zijn dat er bij de overgang van dieptestructuur naar oppervlaktestructuur informatie verloren gaat. Dit wordt, volgens hun, veroorzaakt door onder andere generalisatie, weglating en vervorming. Wat hieruit af te leiden is, is dat modellen die de mens van de wereld maakt niet de wereld is. Maar slechts representaties zijn door middel van taal. Aanvullend heeft de theorie van de transformationele grammatica ook impact op de dieptestructuur. Chomsky stelt namelijk dat er meerdere niveaus van dieptestructuren zijn. Ook wel de logische niveaus genoemd.