Parts Integration

Parts Integration

Parts Integration wordt gebruikt om de congruentie in het individu te verbeteren . Om hardnekkige ongewenste gedragspatronen te elimineren. Het is een ingewikkelde en zeer krachtige techniek. Daarnaast geldt deze techniek ook als een nuttige vaardigheid. Die je helpt om 'slechte gewoonten', besluiteloosheid, uitstelgedrag en allerlei soorten interne conflicten te overwinnen. Emotionele ervaringen in het leven van de mens kunnen zeker hun afdruk nalaten. Zeker in de vroege jaren van het leven. Deze ervaringen kunnen resulteren in het ontstaan van 'parts' in het onbewuste. Vervolgens genereren deze onderdelen hun eigen waarden en overtuigingen. Met als resultaat dat zij ook verantwoordelijk zijn voor bepaald gedrag. Zo zien we vaak dat overweldigende gevoelens en reacties als ook ongecontroleerd gedrag het gevolg zijn van 'conflicting parts'. De Parts Integration techniek zorgt ervoor dat er een harmonie ontstaat tussen delen van het onbewuste. Met als doel ervoor te zorgen dat alle waarden weer op een lijn komen te liggen.

Parts Integration op jezelf toepassen


In de volgende stappen leggen we je uit hoe je deze techniek op jezelf kunt toepassen. Begin met het vaststellen van het ongewenste gedrag of de besluiteloosheid. Identificeer vervolgens minimaal twee tegengestelde delen in jezelf. Een deel dat wil veranderen en het deel dat het 'probleem' blijft doen. Maak een afbeelding van de beide delen en houd deze in je beide handpalmen. Vestig je aandacht op een van de de delen en stel de vraag wat de bedoeling is van zijn doen. Blijf de vraag herhalen totdat het antwoord een positieve waarde bereikt, zoals liefde of vrijheid. Doe dit vervolgens ook voor het andere deel totdat je een antwoord van positieve waarde ontvangt. Stel je nu voor dat beide delen een positieve waarde delen. Breng je handen naar elkaar toe en zie hoe de beide delen nader tot elkaar komen. Terwijl je handen samenkomen creëer je een derde afbeelding. De integratie van de twee voormalige delen. Dat is hoe je de Parts Integration op jezelf kunt toepassen.