Perifere visie en tunnelvisie

Perifere visie en tunnelvisie

Perifere visie en tunnelvisie zijn twee termen binnen de NLP die binnen diverse disciplines wordt gebruikt. De term perifere visie staat ook wel bekend als 'meervoudige waarneming'. Hoe dat werkt? Het heeft te maken met je focus. Je focust je dus als het ware op slechts een onderdeel maar hierbij behoud je wel contact met het geheel. Wat interessant hieraan is, is het grote verschil tussen de hoeveel informatie die opnemen. Hierbij wordt het verschil gekenmerkt door het bewust waarnemen en het onbewust waarnemen van informatie. Misschien denk je dat je veel informatie waarneemt op een dag, maar onderbewust neem je nog veel meer waar. Maar het is niet mogelijk om dit allemaal te registreren. Bewust zijn we in staat om ongeveer 7 eenheden aan informatie per seconde waar te nemen. Maar er komt binnen die seconde natuurlijk veel meer informatie af op onze zintuigen. Dit is wat er bedoeld wordt met Perifere visie en tunnelvisie leggen we hierna uit.

Je aandacht bepaalt je waarneming


Om het simpel te houden is hetgeen waar jij je aandacht opricht ook het geen dat je bewust waarneemt. De rest gebeurt allemaal onbewust om je heen. Dit neem je dus niet bewust waar en sluit je als het ware uit. Wanneer je je aandacht bijvoorbeeld enkel op iemand gezicht focust, neem je het lichaam niet waar. Dit is wat er bedoeld wordt met tunnelvisie. Je verliest het contact met alles dat om je heen gebeurt en focust je op slechts een ding. Tunnelvisie is goed te vergelijken met het maken van een foto door een telelens. Je kijkt door de lens heen en alles wat er om je heen gebeurt neem je niet meer waar. Je weet dat het er is, maar je focus ligt maar op een ding. Het verschil tussen Perifere visie en tunnelvisie zit dus (o.a) in het behouden van de focus op het geheel.