Veronderstellingen van taal

Vooronderstellingen van taal

Vooronderstellingen van taal heeft alles te maken met het geven van betekenis aan woorden. Sta je er wel eens bij stil? Dat taal eigenlijk een heel vreemd concept is. Wij hebben bepaalde klanken geïdentificeerd als woord en vervolgens dit een betekenis gegeven. Maar hoe komt het eigenlijk dat we in staat zijn elkaar te begrijpen? En wat zorgt ervoor dat wij betekenis kunnen gegeven aan datgene wat een ander zegt? De Vooronderstellingen van taal gaat veel verder dan simpele grammatica of zinsbouw. Het gaat er veel meer over hoe een combinatie van woorden zorgen voor een zin met betekenis. Het spreken van taal, zoals wij allemaal op dagelijkse basis doen, dat begeeft zich op de oppervlakte. Echter, het effect van taal is een niveau dieper. Dit bevindt zich in de zogenaamde dieptestructuur, ofwel de interne voorstelling die je gesprekspartner maakt. Het belangrijkste instrument tijdens die voorstelling is dan ook taal.

Spreken en het effect


Er zit dus een wezenlijk verschil tussen het spreken van taal en het effect van taal. Dit is geen openbaring, maar wel belangrijk om te beseffen. Het spreken van de taal bevindt zich aan het oppervlakte, terwijl het effect zich in de dieptestructuur bevindt. En deze dieptestructuur noemen we dus ook wel de interne voorstelling van de toehoorder. Ofwel, je gesprekspartner. Deze begrippen, oorspronkelijk uit de transformationele grammatica, werden geïntroduceerd door Noam Chomsky. Het proces van de Vooronderstellingen van taal heeft alles te maken met welke processen zich in ons hoofd afspreken. Met andere woorden, welke constructies maken we zodat de taal een betekenis krijgt? Het volgende is hier een mooi voorbeeld van. De zin 'heb je nog vragen' en ' welke vragen heb je', lijken nagenoeg identiek. Maar dat zijn ze niet. Bij de eerste variant wordt er namelijk niet per definitie verondersteld dat je nog vragen hebt. Bij de tweede variant wel. Door stil te staan bij deze vooronderstellingen kan je veel ontdekken over de interne representaties van mensen.