Miltonmodel

Miltonmodel

Miltonmodel, wat is dit eigenlijk voor een model? Het Miltonmodel is een verzameling van abstracte taalpatronen die zijn ontstaan tijdens het werk van Richard Bandler en John Grinder. Zij waren op dat moment bezig om het werk van Milton Erickson te modelleren. Gedurende deze werkzaamheden kwamen ze diverse abstracte taalpatronen tegen. Deze patronen zijn onder andere geschikt voor het oproepen van bepaalde ervaringen. Dit gebeurt dan via indirecte suggesties en veronderstellingen. Wat belangrijk is aan deze taalpatronen is dat ze dubbelzinnig van aard zijn. Hiermee sluiten ze aan, ofwel ze matchen volledig, met de ervaringen van de luisteraar. Het doel van deze onbewuste taalpatronen is om de luisteraar te helpen met het verkrijgen van toegang tot onbewuste hulpbronnen. Het grote verschil tussen het Miltonmodel en het Meta model is als volgt. Het eerstgenoemde brengt mensen in een trance terwijl het Meta Model juist mensen uit de trance probeert te halen.

De taalpatronen uit het Milton Model


Voordat we verder gaan naar de taalpatronen is het belangrijk om nog even stil te staan bij de term Trance. Wat wordt hier nou precies mee bedoelt. Trance is als het ware een staat van bewustzijn die vooral wordt gekenmerkt door naar binnen gerichte concentratie. Een ander kenmerk van trance is een beperkte externe aandacht. Het grote voordeel van een staat van trance is dat je meer ontvankelijk bent voor indirecte opdrachten. Ter aanvulling daar op is het ook gemakkelijker om contact te leggen met onbewuste hulpbronnen. Het Miltonmodel kent 19 taalpatronen. We geven hier enkele voorbeelden. De meest bekende is het Gedachtelezen (Mindreading). Hierbij geef je aan dat je al weet wat iemand denkt of voelt. Maar je geeft niet aan hoe je dit weet. Een zin die hier goed bij past is dan bijvoorbeeld "ik weet dat jij je afvraagt..". Een ander bekend taalpatroon is de Oorzaak & Gevolg. Hierbij impliceer je dat handeling A effect B tot gevolg zal hebben. Een passende zin is dan "Als je....Dan je...".