TOTE model

TOTE model

TOTE model is een schematische weergave van de werking van een strategie. Het kan als het ware dus worden gezien als een blauwdruk van de gekozen, of de te kiezen, strategie. Dit model kwam voor het eerst aan het licht dankzij George Miller. In 1960 publiceerde hij zijn boek Plans and the structure of behavior. In dit boek werd vervolgens het TOTE model beschreven. Miller schreef dit boek overigens niet alleen. Hij had hierbij hulp van Eugene Galanter en Karl H. Pribram. Volgens het model is het mogelijk om een strategie in vier delen op te delen. Die luiden als volgt. Allereerst heb je de test fase. Daarna volgt de operate fase. Als derde nogmaals een test fase. En de laatste is de exit fase. Normaliter worden deze vier fases dan gevolgd door een vijfde en laatste component, namelijk de result fase. Deze componenten worden structureel doorlopen bij het bepalen van een strategie.

Strategie bepalen


Een strategie wordt over het algemeen opgesteld om een doel te bereiken. Dit is echter niet uitsluitend het geval. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een dezelfde strategie te gebruiken voor meerdere doelen. De test fases hierin zijn bedoeld om vast te stellen of je het gewenste doel hebt bereikt. Is het gewenste doel bereikt ? Dan stop je en ben je klaar. Is het doel nog niet bereikt, dan verander je het gedrag en probeer je het nogmaals. Het TOTE model bevat dus een simpele doch effectieve feedback- en reactie methode. Wat opvallend is aan het model is dat het eigenlijk gebaseerd is op computermodellen. De eerste fase is zoals genoemd de test fase. Hier bepaal je de criteria die worden gebruikt als norm voor de tweede test. Tijdens de operate (tweede fase) vergaar je informatie die nodig is om de interne of externe wereld te creƫren. Tijdens de tweede test controleer je of het doel behaald is. De exit is het einde van de fases. Indien er geen overeenkomst is begint de strategie weer opnieuw.